Mittwoch, 20. Februar 2008

(பொருளாதார) பசு ஜோக்ஸ்

நன்றி வயர்ட் பிளாகில் புரூஸ் ஸ்டெர்லிங்

New and Improved Economic Cow Jokes
By Bruce Sterling

(((This kind of extension-and-embroidery of a time-honored joke is the very stuff of folk culture.)))

A Lesson in Politics and Culture:

SOCIALISM
You have 2 cows.

The State takes one and gives it to your neighbour who doesn't have a field to put it in.

COMMUNISM
You have 2 cows.

The State takes both and gives you some milk. Then the cows die due to neglect.

FASCISM
You have 2 cows.

The State takes both and sells you some milk. Then the cows die in the war.

NAZISM
You have 2 cows.

The State takes both and shoots you. Then the cows are killed in the war.

SURREALISM
You have two giraffes.

The government requires you to take harmonica lessons. (((Kinda jumped the shark with this one, but never mind, forge on...)))

TRADITIONAL CAPITALISM
You have two cows.

You sell one and buy a bull.

Your herd multiplies, and the economy grows.

You sell them and retire on the income.

EUROPEAN UNION BUREAUCRATISM
You have 2 cows.

The EU takes both, shoots one, milks the other, and then throws the milk away because the quota has been exceeded. (((We'll know that the EU has come into its own when a tiresome term like "European Union Bureaucratism" is collapsed into simple "Eurocratism.")))

AN AMERICAN CORPORATION
You have two cows.

You sell one, and force the other to produce the milk of four cows. Later, you hire a consultant to analyse why the cow has dropped dead.

ENRON VENTURE CAPITALISM
You have two cows.

You sell three of them to your publicly listed company, using letters of credit opened by your brother-in-law at the bank, then execute debt/equity swap with an associated general offer so that you get all four cows back, with a tax exemption for five cows.

The milk rights of the six cows are transferred via an intermediary to a Cayman Island Company secretly owned by the majority shareholder who sells the rights to all seven cows back to your listed company.

The annual report says the company owns eight cows, with an option on one more.

You sell one cow to buy a new president of the United States, leaving you with nine cows.

No balance sheet provided with the release.

The public then buys your bull. (((That seems very funny, but what was "Enron" again? The early Bush Administration? How dated.)))

A FRENCH CORPORATION
You have two cows.

You go on strike, organise a riot, and block the roads, because you want three cows.

A JAPANESE CORPORATION
You have two cows. You redesign them so they are one-tenth the size of an ordinary cow and produce twenty times the milk. You then create a clever cow cartoon image called 'Cowkimon' and market it worldwide.

A GERMAN CORPORATION
You have two cows. You re-engineer them so they live for 100 years, eat once a month, and milk themselves. (((I'd be guessing this is German humor because it's not not actually funny.)))

AN ITALIAN CORPORATION
You have two cows, but you don't know where they are. You decide to have lunch. (((Fantastico! Posso prendere in prestito un cavatappi?)))

A RUSSIAN CORPORATION
You have two cows.

You count them and learn you have five cows. You count them again and learn you have 42 cows. You count them again and learn you have 2 cows. You stop counting cows and open another bottle of vodka.

A SWISS CORPORATION
You have 5000 cows. None of them belong to you. You charge the owners for storing them.

A CHINESE CORPORATION
You have two cows.

You have 300 people milking them. You claim that you have full employment, and high bovine productivity. You arrest the newsman who reported the real situation.

AN INDIAN CORPORATION
You have two cows.

You worship them. (((Buck up, India; twenty years ago you wouldn't have even been on this list.)))

A BRITISH CORPORATION
You have two cows. Both are mad.

AN IRAQI CORPORATION
Everyone thinks you have lots of cows. You tell them that you have none. No-one believes you, so they bomb the hell out of you and invade your country. You still have no cows, but at least now you are part of a Democracy.

AN AUSTRALIAN CORPORATION
You have two cows. Business seems pretty good.

You close the office and go for a few beers to celebrate.


சீயர்ஸ்!...

51 Comments:

said...

அப்ப நிசமாவே அதியமான் தானா...

said...

:-)
நண்பர் டிபிசிடி,
உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி :-))

said...

tbcd,

எல்லாம் அந்த போலி டோண்டு கிளப்பியது. நான் எப்போதும் என் சொந்த பெயர் தவிர வேறு எந்த 'அவதாரத்திலும்' பதிவதில்லை. தேவையுமில்லை. தமிழ்மணி அளவுக்கு எனக்கு கம்யுனிஸ சித்தாந்தம், தத்துவம் பற்றிய‌ ஆழ்ந்த அறிவு இல்லை.

தமிழ்,

Commie flooding என்பதெல்லாம் அந்த போலி டோண்டு என்ற மலேசிய மூர்த்திதான். அவனைத்தவிர வேறு யாரும் இந்த அளவு கெட்ட வார்த்தைகள் உப்யோகிக்க தெரியாது. அவன் ஒரு நட்டு கழன்ட கேஸ். நீங்கள் ஒரு பார்பனியவாதி என்று நம்புகிறான். சிதம்பரம் கோவில் பற்றி நீங்கள் எழுதும் வரை இவ்வளாவு வசவுகளில்லை. அவனுக்கு கம்யுனிஸம், கேப்படிலிஸம் பற்றி அக்கறை இல்லை, புரியாது. அவனின் ஒரே நோக்கம் : பார்பனியவாதி (அது என்ன ?) என்று நினைபவர்களை வரை முறை இல்லாமல், ஸைக்கோ போல் வசை பாடுவது. போலி அடையாளங்கள் நூற்றுக்கணாக்கில் உருவாக்கி குழப்பம் ஏற்படுத்தவது. என் பெயரில் ஒரு போலி கமென்ட் சமீபத்தில் வந்து நீஙகள் நீகக வேண்டியிர்ந்தது இப்படித்தான். அதனால் தான் நான் எப்பவுமே என் IP எண்னை என் ப்ரொஃபைலில், பெயருடன் சேர்த்து கொள்கிறேன். (as per Dondu Sir's advice)

Asuran & Co are not this crazy or perverted. they do not target individuals in a personal way in other blogs, etc. i knew about them.

said...

tbcd,

எல்லாம் அந்த போலி டோண்டு கிளப்பியது. நான் எப்போதும் என் சொந்த பெயர் தவிர வேறு எந்த 'அவதாரத்திலும்' பதிவதில்லை. தேவையுமில்லை. தமிழ்மணி அளவுக்கு எனக்கு கம்யுனிஸ சித்தாந்தம், தத்துவம் பற்றிய‌ ஆழ்ந்த அறிவு இல்லை.

தமிழ்,

Commie flooding என்பதெல்லாம் அந்த போலி டோண்டு என்ற மலேசிய மூர்த்திதான். அவனைத்தவிர வேறு யாரும் இந்த அளவு கெட்ட வார்த்தைகள் உப்யோகிக்க தெரியாது. அவன் ஒரு நட்டு கழன்ட கேஸ். நீங்கள் ஒரு பார்பனியவாதி என்று நம்புகிறான். சிதம்பரம் கோவில் பற்றி நீங்கள் எழுதும் வரை இவ்வளாவு வசவுகளில்லை. அவனுக்கு கம்யுனிஸம், கேப்படிலிஸம் பற்றி அக்கறை இல்லை, புரியாது. அவனின் ஒரே நோக்கம் : பார்பனியவாதி (அது என்ன ?) என்று நினைபவர்களை வரை முறை இல்லாமல், ஸைக்கோ போல் வசை பாடுவது. போலி அடையாளங்கள் நூற்றுக்கணாக்கில் உருவாக்கி குழப்பம் ஏற்படுத்தவது. என் பெயரில் ஒரு போலி கமென்ட் சமீபத்தில் வந்து நீஙகள் நீகக வேண்டியிர்ந்தது இப்படித்தான். அதனால் தான் நான் எப்பவுமே என் IP எண்னை என் ப்ரொஃபைலில், பெயருடன் சேர்த்து கொள்கிறேன். (as per Dondu Sir's advice)

Asuran & Co are not this crazy or perverted. they do not target individuals in a personal way in other blogs, etc. i knew about them.

Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...

Such is the brilliance of the Dravidianist mind! What a pathetic people! Of course with EVR as the father figure what else can one expect from the heirs!
Anony-2

said...

TBCD,

ippa puriyuthaa ?

Thamiz,

Pls enable comment moderation

said...

சோவியத் யூனியன் சிதறியதும், சைபீர்ய சிறைச்சாலைகளை திறந்து பார்த்தார்கள் :

முதல் அறையில் தோழர் ஸடாலின் உயிருடன் இருந்தார். அடுத்த அறையில் தோழர் லெனின் மூப்பெய்திய வயதில் இருந்தார். அதற்கு அடுத்த அறையில் ஒருவர் நீண்ட வெண்தாடியுடன் காணப்பட்டார்.

"நீங்கள் யார் என்று கேட்டதிற்கு ?"

"காரல் மார்க்ஸ்" என்றார்.

"அடக்கடவுளே"

"அவர் அடுத்த அறையில் இருக்கிறார்" என்றார் மார்க்ஸ்.

said...

நன்றி அதியமான்,

சிதம்பரம் கோவில் விவகாரத்தில் திக செய்வது சரி, கம்யூனிஸ்டுகள் செய்வது தவறு என்பதுதான் என் நிலைப்பாடு. ஏனெனில், திக ஒரு கொள்கை கொண்டவர்கள், அதன் மீது சரியாக இந்த போராட்டத்தை எடுக்கிறார்கள். ஆனால், கம்யூனிஸ்டுகள் தாங்கள் கொண்ட கொள்கையை மறைத்து, பொய்யாக அதன் மீது திக முலாம் பூசி பிரச்சாரம் செய்பவர்கள்.

அவர்களது கொள்கை காரணமாக என்னவெல்லாம் செய்தார்கள் என்பதை அதே பதிவில் எழுதியிருந்தேன். மாவோ செய்தது போல செய்வீர்களா என்று கேட்டதற்கு இன்னும் பதிலில்லை. உடனே என் மீது பார்ப்பனிய முத்திரை குத்தி தங்களை தப்பிக்க வைத்துக்கொண்டார்கள்.

said...

//Asuran & Co are not this crazy or perverted. they do not target individuals in a personal way in other blogs, etc. i knew about them.
//

அதியமான்,
நீங்கள் சொல்வது உண்மையில்லை.

நான் அவர்கள் செய்யும் அவதூறுகளை உதாசீனம் செய்கிறேன். அவ்வளவுதான்.

நீங்களும் அவ்வாறே நண்பர் அசுரன் அசிங்கமாக எழுதுவதை உதாசீனம் செய்தே மறுமொழி எழுதுகிறீர்கள். அதனையும் பார்த்துத்தான் வருகிறேன்.

என்னை பற்றி எவ்வளவு கேவலமாக நண்பர் அசுரன், நண்பர் தியாகு, நண்பர் ஜமாலன், நண்பர் ஸ்டாலின், நண்பர் கார்க்கி ஆகியோர் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்பதை படித்துப்பாருங்கள்.

அவர்கள் முதலில் வாதம் செய்து ஜெயித்துவிடலாம் என்று கருதினார்கள். ஆனால், அப்போதும்கூட அவதூறு வார்த்தைகளை விடவில்லை.

அவர்கள் வாதத்தில் முழுவதுமாக தோற்றுவிட்டதை உணர்ந்ததும், கம்யூனிசம் தத்துவமே அடிப்படை இல்லாதது என்பதை உணர்ந்ததும், அதனை மறைத்துக்கொள்ள அவர்களது ஈகோ இப்படிப்பட்ட அவதூறுகளை உருவாக்குகிறது.

இதையெல்லாம் பார்த்து சிரித்துக்கொண்டுதான் இருக்கிறேன்.

said...

//தமிழ்மணி அளவுக்கு எனக்கு கம்யுனிஸ சித்தாந்தம், தத்துவம் பற்றிய‌ ஆழ்ந்த அறிவு இல்லை.//

தன்னடக்கமா? காலை வாருகிறீர்களா?

:-))

said...

Thamiz,

Yes, i know about Asuran & Co abusing you. but not in this personal manner like this moorthy who has no qulams in involving family members and flthy, unprintable words. Asuran Gang calls you a liar, inthuthava veruan, and many other harsh and strong words. but this anony / moorthy is neither sane nor has any values or idealogy, etc.

and i really meant about your knowledge about theoritical communism, etc

Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
தமிழ்மணம் பெயரிலி said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
K.R.Athiyaman said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
said...

மன்னிக்கவும்.

கமெண்ட் மாடரேஷன் போடப்படுகிறது

said...

an old JNU joke :

Which is the most Marxist state and CM in India ?

W.Ans : neither W.Bengal or Jyothi Baasu.

Right ans : Bihar and Lallu.
The ultimate and final stage of Marxisim is when the 'state' will wither away and the people will rule themselves. Bihar is already in that stage under Lallu. !!

said...

excertp from Writer jayamohan pages about pure marxism :

http://jeyamohan.in/?p=6

////நான் எழுதிய பதிலில் என் நாவலில் மார்க்ஸியக் கோட்பாட்டை விமரிசனமேதும் செய்யவில்லை என்று சுட்டிக்காட்டியிருந்தேன். அந்நாவல் முழுக்க முழுக்க இடதுசாரி அரசியலானது கருத்தியலை எப்படி ஓர் அடக்குமுறை அதிகார ஆயுதமாக பயன்படுத்தியது என்பதையும் எல்லா கருத்தியல்களுக்கும் அப்படி ஒரு முகம் உண்டு என்பதையும் மட்டுமே விரிவாகப்பேசுகிறது. அப்படி பயன்படுத்தப்பட்ட கருத்தியல் என்ற அளவில் மார்க்ஸியம் விவாதிக்கப்படுகிறது. அந்நாவலில் மார்க்ஸியத்தின் தத்துவார்த்தமான வரலாற்றாய்வுமுறையும் அதன் மனிதாபிமான நோக்கும் அதன் அறவியலும் மிக விரிவாக விளக்கவும் பட்டுள்ளன. ஆனால் மார்க்ஸியம் உருவாகி முக்கால் நூற்றாண்டுக்காலம் கழிந்தும் அது பல நாடுகளில் பலவகையில் விளக்கப்பட்டு அதனடிபப்டையில் அதிகாரம் கையாளப்பட்ட பின்னரும் ‘தூய மார்க்ஸியம்’ ஒன்று உண்டு அது மட்டுமே உகந்தது என்று சொல்வது ஒருவகை மதவாதமே என்று வாதிட்டிருந்தேன். இஸ்லாமிய மதவாதிகள் ஒரு இஸ்லாமிய அரசு எல்லா சிக்கல்களுக்கும் தீர்வு காணும் என்று வாதிட்டு மதததைப் பரப்புவார்கள். ஏற்கனவே இருக்கும் இஸ்லாமிய நாடுகளை சுட்டிக்காட்டினால் அவையெல்லாம் இஸ்லாமிய கோட்பாட்டை முழுக்க கடைப்பிடிக்கவில்லை என்பார்கள். அதாவது மண்ணுக்கு மேல் நிற்கும் ஒரு ‘தூய’ தத்துவத்தை சுட்டிக்காட்டும் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை மட்டும்தான் இது./////

/////எவருடனும் ஓயாமல் விவாதிக்கும் குணம்கொண்ட சோதிப்பிரகாசம் மார்க்ஸிய முன்னோடிகள் பலர் முறைப்படி மார்க்ஸியம் கற்காமல் அதன் மனிதாபிமான அடிப்படையை மட்டுமேஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று எண்ணினார். எனவே மார்க்ஸியத்தை முறைப்படி முழுமையாகப் பயில பதினைந்து வருடங்களை முழுமூச்சாகச் செலவிட்டார். அதில் அவரது மொழித்திறனும் கல்வித்திறனும் வளர்ந்தது.//////